Phòng

Nhận phòng: 15: 00 ~ 18: 00 * Vui lòng cho chúng tôi biết trước nếu thời gian đến sẽ muộn hơn 18:00 Giờ trả phòng: 10:00